Pojištění
 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadováno)
 3. (vyžadován e-mail)
 4. Zajímá mě životní pojištění:
 5. (vyžadováno)
 

cforms contact form by delicious:days

Každá životní pojišťovna musí mít povolení k podnikání.

Právě u nás, na českém trhu, máme takových pojišťoven nyní už desítky. Vzhledem k tomu, že kolem roku 1990 byly v České republice zaregistrovány pouze tři pojišťovny, je i zde velice patrné, jak se finanční trh všude okolo nás rozrůstá a více a více rozvíjí. Životní pojišťovny se zabývájí hlavně pojištěním životním, jak již z jejich názvu vyplývá. Životní pojištění se sjednává pouze fyzickým osobám, které má ochraňovat především proti finanční tísni způsobené těžkými úrazy, jejich trvalými následky, vážnými nemocemi, dokonce i úmrtím.

Životní pojištění se poté dělí na dvě části. Životní pojištění rizikové a životní pojištění rezervotvorné. Rozdíl mezi oběmi životními pojištěními je hlavně ve spořící složce, kterou obsahují jen životní pojištění rezervotvorná. I kvůli této možnosti, je zde pojistná částka vyšší než u rizikových životních pojištění, které zanikají, nedojde-li k naplnění jejich pojistné události.

Velkým kladem obou pojištění, tedy jak životního pojištění rizikového, tak i životního pojištění rezervotvorného je fakt, že životní pojištění je, za určitých podmínek, od roku 2000 zvýhodněno státními příspěvky a také daňovými úlevami.

Investiční životní pojištění

má dnes na trhu finančních produktů své pevné místo a zdá se být mnohem výhodnější, než-li kapitolávové pojištění a to i přesto, že bývá velmi často kritizováno. Možná je to proto, že bývá zajímavěji zhodnocováno, než jiná životní pojištění.

Ale o čem, že Investiční životní pojištění vlastně je? V čem je jiné?

Podstatným rozdílem je fakt, že Investiční životní pojištění spojuje investování pojistného do podílových fondů a pojištění pro případ smrti v jeden jediný produkt. Ovšem investiční riziko je jen na straně klienta. Investice jsou sice rizikovější, ale hlavně i výnosnější a přínášejí většinou finančním prostředkům vyšší zhodnocení. Avšak bohužel u investičního životního pojištění nebývá garantováno minimální zhodnocení.

A jak investiční životní pojištění funguje? Ve své podstatě velmi jednoduše… Z pojistného, které zaplatíte jsou nakoupeny podílové jednotky. Ty potom pojištovna vloží na klientům individuální účet. Klient si poté zvolí svou investiční strategii a podílové jednotky určují hodnotu jeho indivuálního účtu.

Takže pokud, akceptujete vyšší míru rizika a chcete volně nakládat s finančními prostředky, které naspoříte, pak je Investiční životní pojištění právě pro vás to pravé.

Kapitálové životní pojištění

Chcete výhodně zhodnocovat vložené prostředky a zárověň mít pojistnou ochranu pro případ smrti nebo dožití?

I pro vás může být kapitálové životní pojištění tím pravým. U kapitálové životního pojištění navíc můžete mít naprosto stejnou částku, jak v případě úmrtí, tak v případě dožití.
Pokud byste ale měli zájem o rozdílné částky u obou rizikových pojištěních, tak i to je možné. Kapitálové životní pojištění se dá považovat za dlouhodobý produkt, jelikož je zde doba trvání pojištění nastavena na minimálních deset let.
Stejně jako i všechna ostatní životní pojištění má i to kapitálové své vlastní výhody i nevýhody. Za jednu z právě zmíněných nevýhod se dá jistě považovat fakt, že si nemůžete libovolně měnit nastavení u svého pojištění, ani žádným možným způsobem ovlivňovat jeho tvorbu kapitálové hodnoty. Veliku výhodou ovšem na druhou stranu je možnost díky všelijakým připojištěním rozšířit obsah pojistné ochrany.
Navíc zde není garantována jen pojistná částka v případě úmrtí nebo dožití, ale je zde garantováno i minimální zhodnocení finančních prostředků. A obdobně, jako u jiných druhů pojištění, se i kapitálové životní pojištění dá odečíst z daní, kde je umožněno odečíst si od základu daně až 12.000 korun.

Rizikové životní pojištění

Nechcete ani spořit, ani investovat? Chcete mít pouze jistotu, že když dojde na nejhorší dostanete od pojišťovny peníze?

Tak v tom případě je pro vás rizikové životní pojištění tou pravou variantou. Úkolem rizikového životního pojištění je omezit ekonomické dopady smrti pojištence na jeho okolí.

Právě u tohohle druhu životního pojištění odpadá možnost odečtu z daní. Je to hlavně z důvodu, že pokud nedojde k naplnění pojistné události na konci pojištění nemá pojištěnec nárok na žádné vyrovnání a navíc si v rámci tohoto pojištění nevytváří žádné rezervy na důchod.

Rizikové životní pojištění je nejlevnějším životním pojištěním, protože se zde platí jen cena rizika. I proto je vhodným pojištěním pro zajištění hypotéky, či pro splácení jiných úvěrových produktů. V těchto případech je výhodnější sjednat si rizikové pojištění s klesající pojistnou částkou. Maximální pojistná částka nebývá u rizikového životního pojištění stanovena, minimální pojistná částka se pohybuje v desetitisících.

Nejznámější životní pojišťovny v ČR:

 • AEGON Pojišťovna, a.s.
 • Amcico pojišťovna a.s.
 • Aviva životní pojišťovna, a.s.
 • AXA životní pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
 • ČSOB Pojišťovna
 • Generali Pojišťovna, a.s.
 • ING
 • Kooperativa pojišťovna, a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.

Máte zájem o bližší informace? Pošlete nám svůj dotaz, my Vás budeme kontaktovat.