Poptávkový formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadováno)
  3. (vyžadován e-mail)
  4. (vyžadováno)
 

cforms contact form by delicious:days

Důchodové pojištění ano či ne?

Důchodový systém se skládá za dvou částí:

  • první část je povinné důchodové pojištění. Povinné důchodové pojištění je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby, právní úprava je pro všechny pojištěnce stejná.
  • druhá část je penzijní připojištění se státním příspěvkem. Připojištění je dobrovolné, doplňkové.

Ze základního důchodového pojištění se poskytuje starobní důchod (včetně tzv. předčasného starobního důchodu), plný invalidní důchod a částečně invalidní důchod, vdovský důchod, sirotčí důchod.

Podmínky pro získání nároku na důchod jsou různé, nicméně obecně platí, že na důchod mají nárok ti, kdo byly pojištěni alespoň po dobu stanovenou zákonem a dosáhli důchodového věku, nebo mají sníženou schopnost k výdělečné činnosti.