Poptávkový formulář fondy
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadováno)
  3. (vyžadován e-mail)
  4. Zajímají mě fondy:
  5. (vyžadováno)
 

cforms contact form by delicious:days

Podílové fondy

Podílový fond je fond, kde se shromažďují finanční prostředky od jednotlivých investorů. Zřizuje ho investiční instituce. Z celkových částek, které investoři do podílového fondu vloží, se poté nakupují cenné papíry. Každý investor poté dostane podílové listy v aktuální hodnotě svých vložených peněz. Samozřejmě je možné si podílové listy nakoupit. A to v libovolném množství. Nebo v opačném případě, můžete zase libovolné množství podílových listů odprodat investiční společnosti zpět a získat své peníze. Ty ovšem nemusíte dostat ihned, ale až do patnácti pracovních dnů. Peníze uložené do podílových fondů zpravidla vynášejí více, než bankovní vklady a to dlouhodobě. Navíc v případě, že jste fyzická osoba a ne právnická a své podílové listy odprodáte až po půl roce, nemusíte z nich platit žádnou daň. Také nejste výběru peněz vázán výpovědní lhůtou, či sankcí za jejich předčasný výběr. Zkrátka si peníze vyberete kdykoli.

Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím. Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Rozděluje se do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů. Podílový fond nemá právní subjektivitu (na rozdíl od investičního fondu), je to tedy pouze jakýsi koš, který sdružuje aktiva. Je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu. Otevřený podílový fond má oproti jiným formám investování řadu vlastností, které umožňují jeho použití ve velmi širokém okruhu investorů.

Proč investovat do podílových fondů

Pokud víte, že nebudete své peníze pravděpodobně potřebovat během příštích tří až pěti let, můžete využít fondů s dlouhodobým růstovým potenciálem – akciových nebo smíšených. Pokud nechcete investovat na delší dobu než jsou 3 roky, využijte dluhopisové fondy nebo fondy fondů. Nepřesahuje-li váš investiční horizont 1 rok, využijte fondů peněžního trhu, které nabízejí stabilní míru investice.

Mezi výhody kolektivního investování patří především možnost výhodného investování na finančních trzích. Shromážděním vkladů od mnoha investorů může správce fondu rozložit portfolio fondu do různých investičních instrumentů, čímž minimalizuje riziko portfolia. Výhodou je rovněž vysoká likvidita vložených prostředků.

Akciové podílové fondy

Akciové fondy jsou považovány za nejziskovější fondy na dnešním trhu, ale současně i za nejrizikovější. Mají také nejdelší investiční horizont, ten bývá většinou čtyři až pět let. Pokud budete trpělivý investor hlavně v době, kdy poněkud poklesne kurs, zvláště když v krátkém období může kolísat výrazně, přinesou vám akciové fondy mnohem vyšší zhodnocení, než jakékoli jiné fondy. Také se nesmíte zapomenout přesvědčit o investiční strategii daného kurzu, od které se poté odvíjí pokles či nárůst akcií. Pokud tedy zvolíte více různých fondů s rozdílnou strategií, snížíte tím riziko, které je s akciovými fondy spojené. Strategii daného akciového fondu by jste se měli dozvědět v jeho statutu. Akciové fondy je možné také podle různých hledisek dělit. Nejvíce se setkáváme s dělením akciových fondů dle regionálního členění. Některé regiony jsou považovány za rozvíjející se, jiné za rozvinuté. Mezi rozvinuté patří beze sporu Spojené Státy Americké, Japonsko, či západní Evropa. Burzy jsou tam efektivnější a stabilnější, zvláště bezpečnější než v regionech teprve rozvíjejících se. A kde bychom našli země, kde se akciové fondy teprve rozvíjí? Například v Africe, na Blízkém Východě, Východní Evropě, Jižní Americe a pokud vynecháme Japonsko, tak v celé Asii. V těchto zemích kurz často kolísá a tržní vývoj není úplně příznivý.

Dluhopisové podílové fondy

Dluhopisové podílové fondy jsou ty fondy, které převážnou většiu svých aktiv investují do zahraničních či českých dluhopisů. Dluhopis je vlastně dluhový dlouhodobý cenný papír, který je závazkem vydatele zaplatit držiteli celou jeho normální hodnotu dluhopisu a většinou i úrok ve stanovené době. Je také, dalo by se říct, základním kamenem dluhopisových podílových fondů. Nejlepší doba investování právě do dluhopisových fondů je zhruba na dva až tři roky. Tyto dluhopisové fondy jsou vhodné pro opatrnější a obezřetnější investory.

Investiční podílové fondy

Investice mohou být jakékoliv, do zlata, nemovitostí, koní, automobilů,…
Banky mají široký výběr různých investičních fondů a cenných papírů. Investice do investičních fondů není jednoduchou záležitostí, je potřeba si ujasnit, co upřednostňujete, zda jsou to akcie, cenné papíry, dluhopisy, podílové fondy nebo stavební spoření, penzijní připojištění. Chcete jistotu či vyšší výnosnost a s tím spojené větší riziko? Peníze, které leží jen tak doma a nepracují, samy o sobě díky inflaci snižují svou hodnotu. Důležité je, aby jste všechny Vaše finanční prostředky neinvestovali do stejného druhu cenných papírů, ale rozdělili je podle rizika do několika skupin. Aby se investice nejlépe zhodnotila, je vhodné ji uložit na kratší dobu na spořící účet nebo na termínovaný vklad, kde je garantované zhodnocení, při dlouhodobém zhodnocování volte méně rizikové cenné papíry.

Penzijní fondy

Dnes na našem finančním trhu působí jedenáct penzijních fondů. A co je to? Penzijní fond je instituce, která vám zajišťuje penzijní připojištění, která sídlí na území České republiky a musí mít povolení České národní banky. Žádná jiná instituce nemá oprávnění vám penzijní připojištění poskytovat. A co o něm ještě víme? Nelze jej založit na základě veřejné nabídky akcií. Akcie, které je oprávněn penzijní fond vydávat, musí být stejné jmenovité hodnoty znějící na jméno a nesmí je nabývat banka, vedoucí účty penzijního fondu, ani zdravotní pojišťovna, ani právnická osoba, na jejímž kapitálu má banka vedoucí účty penzijního fondu větší než desetiprocentní podíl. Penzijní fondy mají také svá představenstva a dozorčí rady. Představenstva pak musí mít nejméně pět členů, dozorčí rad minimálně tři členy. Ovšem jejich počet musí jít dělit třemi. Základní kapitál, který je pro založení penzijního fondu potřeba, musí být tvořen jen penězi, jejichž minimální hodnota je 50 milionů korun. A nakonec musí být samozřejmě zapsán v obchodním rejstříku, čemuž ještě předchází další drobné zařizování, jako třeba vytvořit orgány penzijního fondu, vypracovat návrh penzijního plánu, vytvoření plánu pojistných podmínek, splatit základní jmění a hlavně podat žádost o povolení činnosti, kterou uděluje, do šedesáti dnů, Česká národní banka po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Záleží jen na Vás, kam a jak své volné finanční prostředky uložíte.

Máte zájem o bližší informace? Pošlete nám svůj dotaz, my Vás budeme kontaktovat.